ZocDoc Raises $130 Million, More Than Doubles Their Last Valuation

SHARE
'.__('ZocDoc Raises $130 Million, More Than Doubles Their Last Valuation', 'Kappe').'